Publicatie de vanzare imobiliara
Rovigo Descarca

Publicatie de vanzare imobiliara
executor judecatoresc Descarca

Adresa nr 5681
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL VALCEA
Referitor la: Strategia nationala de vaccinare, aprobata prin HG nr. 1031 /2020, cu modificarile si completarile ulterioare, isi propune sa contribuie la reducerea morbiditatii si mortalitatii ca urmare a infectarii cu virusul SARS-CoV-2 Descarca

Anunt

Referitor la: Materialele informative referitoare la măsurile de mediu și climă Descarca

Anunt

Referitor la: informare cu privire la functionarea birourilor de relatii cu publicul din cadrul OCPI Valcea la nivelul fiecarei circumscriptii judecatoresti Descarca

Scrisoare de informare

Institutul Clinic Fundeni împreună cu Asociația Română Anti-SIDA desfășoară până la 29 decembrie 2023 proiectul „LIVE(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening şi diagnostic al pacienţilor cu boli hepatice cronice secundare infecţiilor virale cu virusuri hepatice B/D şi C” Descarca

PLAN DE MĂSURI

privind combaterea focarului de Pestă Porcină Africană din comuna Alunu Descarca

Dispozitie nr. 14

Convocare Consiliul local in data de 28.01.2021 Descarca

Anunt ELECTRICA

Intreruperi Descarca

Adresa nr.923

Cu adresa nr. 1456/2021, Directia Sanitara Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor Valcea (DSVSA), ne face cunoscut ca, in contextul situatiei epidemiologice sub raportul evolutiei Gripei Aviare, inalt patogena, atat in tari din Uniunea Europeana cat si in tari terte, se impun o serie de masuri de prevenire a introducerii virusului 1n teritoriu. Descarca
Anunt

Publicatie de vanzare Imobiliara Descarca

Hotararea CJSU nr. 2 - 12.01.2021

Privitor la: stabilirea centrelor de vaccinare la nivelul judetului Valcea (etapa a II-a, H.G. nr. 1031/2020) Descarca

Adresa nr.320

Va transmitem anexat, adresa nr. RO20-161/06.01.2021 a CEZ Vanzare S.A, cu informatii pentru cetateni privind etapele premergatoare 1ncheierii contractelor, 1n contextul liberalizarii pietei de energie electrica. Descarca

Adresa Piete Prest S.A.

Societatea Piete Prest S.A. detine mese libere pentru comercializare produse agroalimentare. Descarca

Adresa nr.17261

Directia Sanitara Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor Valcea (DSVSA), ne face cunoscut ca, in mai multe tari din spatiul comunitar evolueaza un nou val de gripa aviara, inalt patogena, subtipul HSN8. Descarca

ANUNȚ PUBLIC

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Descarca

Diretia Nationala de Probatiune

, in temeiul dispozitiilor art. 551 alin. (3) coroborate cu dispozitiile art. 506 alin. (1) lit. b), alin. (2)-(3), alin. (5), alin. (8) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile 􀀊i completarile ulterioare, precum 􀀊i in conformitate cu dispozitiile Regulamentului privind transferul personalului contractual 􀀊i al funqionarilor publici in cadrul Directiei Nationale de Probatiune, aprobat prin Decizia Directorului General al Directiei Nationale de Probatiune nr.183/2019, denumit in continuare Regulament, anunta ocuparea prin transfer la cerere a unui numar de 55 de posturi vacante corespunzatoare unor functii contractuale. Descarca

Campanie donare sange

Donarea de .sange este un act nobilprin care dumneavoastra veti ajuta pe cineva aflat in suferinta ! Descarca

PUBLICATIE DE VANZARE

GRUP AXA I.P.U.R.L., cu sediul in Rm. Valcea, str. G-ral Magheru nr. 18, jud. Valcea, lichidator al S.C. MILIMAR IMPEX S.R.L. Alunu, jud. Valcea - in insolventa, in dosarul de faliment nr. 2022/90/2015, in baza prevederilor Legii nr. 85/2014, scoate la vanzc}re prin licitatie publica cu strigare, in baza hotararii adunarii creditorilor din data de 11.06.2020, bunuri reprezentand tamplarie PVC, imprejmuire gard lemn, cuptoare, centrala termica, raft frigorific, vitrine frigoriflce si mobilier (majoritatea in stare avansata de degradare) la 15% din pretul de evaluare, respectiv 890 lei.
Descarca

Informare

Cum de prodejam de COVID-19:
Descarca

Anunt cerere unica de plata APIA0002

Pentru depunerea cererii, trebuie prezentate urmatoarele documente: :
Descarca

ANUNŢ protectia plantelor

CMinister.ul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naţională Fitosanitară are ca prioritate susţinerea ta şi urmăreşte să te informeze cu cele mai bune soluţii. Suntem alături de tine şi dorim să ne asigurăm că obţii recolte bogate şi sigure. Ne interesează ca împreună să reducem riscurile asupra mediului şi sănătăţii umane şi îţi transmitem ce trebuie să ştii şi să urmezi:
Descarca

ANUNŢ Buruiana ambrozia

Cum arată ambrozia, planta care Îţi poate produce alergii ?

Cca mai răspândită dintre speciile de buruieni aparţinând genului Amhrosia o reprezintă specia Amhmsiu artemisiifolia, cunoscută sub denumirea populară de iarba de paragina. iarba parloagelor sau floarea pustei, în funcţie de zonă.
Descarca

Punct vedere MADR_porci crescuti in gospodarii

Ordinul MADR nr.22412019 nu restricţionează sub nicio formă creşterea porcilor în gospodărute populaţiei, ci reglementează din punct de vedere tehnic dimensiunile exploataţiilor în vederea înregistrării tuturor efectivelor de porcine, urmărind totodată mişcarea animalelor pentru a se asigura trasabilitatea.
Descarca

ANUNŢ PREALABIL PRIVIND AFIŞAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială ALUNU , din judeţul VALCEA anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 106, pe o perioadă de 60 de zile în intervalul 07.03.2019 - 06.05.2019 la sediul Primariei ALUNU, conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Descarca

„Comuna Alunu, prin Primăria comunei Alunu, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ALUNU, JUDEȚUL VÂLCEA”, propus a fi amplasat în județul Vâlcea, comuna Alunu, satele Ilaciu, Roșia, Ocracu, Igoiu și Alunu. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 6 și la sediul Primăriei comunei Alunu, în județul Vâlcea, comuna Alunu, satul Igoiu, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00 – 14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.”

PNDR 2014-2020


Măsurile de mediu şi climă aplicate În anul 2017 pe terenurile agricole Măsura 10 - Agro-mediu şi climă
Măsura 11 - Agricultura ecologică
Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice, click: Aici

Situatii de Urgenta Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Alunu Impozite si taxe locale Investitii Stare civila Asistenta Sociala Concursuri Achizitii Publice ANUNŢ Gazeta de alunu