Comunicat de presa
privind „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”


Citeste mai departe
Brosura Pliant
Descarca Descarca
 

Titlul proiectului: Modernizare, reabilitare și dotare Școala cu clasele I-VIII, sat Coltești, comuna Alunu, județul Vâlcea, Cod SMIS: 124799

Denumirea beneficiarului: COMUNA ALUNU, JUDEȚUL VÂLCEA

Obiectivul general al proiectului:
- îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și a dotării Școlii cu clasele I-VIII Coltești, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional, totodată participând la atingerea obiectivelor orizontale în domeniul egalității de șanse, protejarea mediului și dezvoltare durabilă.

Scopul proiectului:
- creșterea calității sistemului de învățământ  și îmbunătățirea infrastructurii în mediul rural prin îmbunătățirea calității învățământului și oferirea de condiții adecvate desfășurării procesului instructiv-educativ în comuna Alunu.

Obiective specifice ale proiectului:
- modernizarea, reabilitarea și dotarea Școlii cu clasele I-VIII, sat Coltești, comuna Alunu, județul Vâlcea, prin realizarea lucrărilor de extindere, reabilitare, modernizare a clădirii și dotarea cu echipamente didactice, echipamente pentru pregătirea profesională și echipamente IT;
- precum și modernizarea utilităților, inclusiv crearea de facilități speciale pentru persoane cu dizabilități, pentru creșterea calității învățământului și a procesului educațional.

Grup țintă:
* beneficiari direcți:
- 151 elevi, din care 87 fete și 64 băieți
- 16 cadre didactice
- 2 persoane activități administrative
- părinții școlarilor
* beneficiari indirecți:
- comunitatea locală
- autoritatea pubică locală

Rezultatele proiectului:
- realizarea condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea gradului de participare a populaţiei în învăţământul preşcolar;
- crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea relațiilor cu alte școli din țară sau din străinătate, datorită spațiilor create și modernizate;
- reabilitarea și modernizarea infrastructurii școlare existente;
- crearea si dezvoltarea unei infrastructuri de educatie care sa raspunda exingentelor actuale ale procesului de invatamant
- modernizarea utilităților, inclusiv crearea de facilități speciale pentru persoane cu dizabilități, pentru creșterea calității învățământului și a procesului educațional.
- scăderea declajelor rural-urban;
- asigurarea vizibilității proiectului;
- realizarea prezentului proiect va corespunde din punct de vedere tehnic și estetic cerințelor tehnice, economice și tehnologice conform standradelor în vigoare;
- construcția va răspunde cerințelor desfășurării activității de instruire-educare.

Data începerii proiectului: 15.02.2018
Data finalizării proiectului: 31.12.2021
Contractul de finanțare a fost semnat în data de 10.07.2020.

Valoarea totală a proiectului: 1.939.068,81 lei
Finanțare nerambursabilă: 1.890.030,36 lei
Contribuţia UE: 1.644.162,50 lei
Contribuţia naţională: 245.867,86  lei

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi 
www.mfe.gov.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020


 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.


www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Comunicat de presa Cod MySMIS : 124734
Comunicat de presa Cod MySMIS : 124734 07.2019 Descarca PDF
Alegeri Proiecte/Investitii Situatii de Urgenta Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Alunu SC PRIMCONS ALUNU SRL Rapoarte financiare anuale Urbanism Registrul Agricol Impozite si taxe locale Stare civila Asistenta Sociala Cariera Achizitii Publice ANUNŢ ANUNŢ Vânzare Gazeta de alunu