Sala de educatie fizica si sport Alunu

Constructia a fost finalizata in anul 2008 printr-un proiect initiat de Primaria si Consiliul Local Alunu. Este situata in imediata vecinatate a scolii gimnaziale cu clasele I-VIII Alunu, fiind doatata cu aparatura necesara desfasurarii activitatii didactice de educatie fizica si sport precum si cu aparatura necesara desfasurarii activitatii de fitness. Dispune de sistem modern de incalzire, vestiare, grupuri sanitare, cabinet medical si birou.

Situatii de Urgenta Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Alunu Impozite si taxe locale Investitii Stare civila Asistenta Sociala Concursuri Achizitii Publice ANUNŢ Gazeta de alunu