Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Alunu

Anunt concurs instalator si electromecanic 12.05.2021 19.04.2021 Descarca PDF
Bibliografie si tematica concurs instalator si electromecanic 12.05.2021 19.04.2021 Descarca PDF
anunt concurs instalat apa si canalizare 09.12.2020 Descarca PDF
Bibliografie concurs casier 2020 21.10.2020 Descarca PDF
Anunt concurs casier 15.10.2020 Descarca PDF
Dare de Seama 30.06.2020 05.08.2020 Descarca PDF
Dare de Seama 31.03.2020 05.08.2020 Descarca PDF
Buget initial SPAAC ALUNU 2020 05.08.2020 Descarca PDF
PV concurs casier 15.01.2020 05.08.2020 Descarca PDF
Raport final concurs sef serviciu 15.01.2020 05.08.2020 Descarca PDF
Rectificare buget SPAAC ALUNU 30.03.2020 05.08.2020 Descarca PDF
anunt concurs Sef Serviciu si Casier 17.12.2019 Descarca PDF
EXECUTIE VENITURI SI CHELTUIELI 31.12.2018 02.12.2019 Descarca PDF
EXECUTIE VENITURI SI CHELTUIELI 31.03.2018 02.12.2019 Descarca PDF
TARIFE VIDANJARE 02.12.2019 Descarca PDF
EXECUTIE VENITURI SI CHELUIELI 30.09.2018 02.12.2019 Descarca PDF
ORGANIGRAMA SI STAT FUNCTII SPAAC ALUNU 02.12.2019 Descarca PDF
EXECUTIE VENTURI 31.03.2019 02.12.2019 Descarca PDF
EXECUTIE VENITURI SI CHELTUIELI 30.06.2018 02.12.2019 Descarca PDF
EXECUTIE VENITURI 30.09.2019 02.12.2019 Descarca PDF
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018 02.12.2019 Descarca PDF
EXECUTIE VENITURI 30.06.2019 02.12.2019 Descarca PDF
buget rectificat 26.06.2019 21.11.2019 Descarca PDF
cont erxecutie cheltuieli 30 iunie 21.11.2019 Descarca PDF
cont executie cheltuieli 30 septembrie 2019 21.11.2019 Descarca PDF
cont executie cheltuieli 31 martie 2019 21.11.2019 Descarca PDF
Buget individual_ERORI 21.11.2019 Descarca PDF
Buget individual_RECTIFICARE 3 OCT.2019 21.11.2019 Descarca PDF
Buget individual INITIAL 2019 21.11.2019 Descarca PDF
Buget individual RECTIFICARE 1 28.05.2019 21.11.2019 Descarca PDF
anunt concurs mecanic 23.08.2019 Descarca PDF
tematica concurs mecanic 23.08.2019 Descarca PDF
pv 23.04.2019 25.04.2019 Descarca PDF
Bibliografie anunt mecanic 27.03.2019 Descarca PDF
Bibliografie anunt electrician 27.03.2019 Descarca PDF
Anunt concurs mecanic si electrician 27.03.2019 Descarca PDF
Anunt concurs economist 1.2 norma si mecanic 27.03.2019 Descarca PDF

SC GOSPODARIRE COMUNALA SRL

R audit Gosp Alunu 05.08.2020 Descarca PDF
buget GOSPOD COM ALUNU 2020 05.08.2020 Descarca PDF
Raport administrator 31.12.201 05.08.2020 Descarca PDF
bilant_31.12.2019 lung SC G COMUNALA ALUNU SRL 05.08.2020 Descarca PDF

Raport privind activitatea SC GOSPODARIRE COMUNALA SRL

Situatii de Urgenta Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Alunu Impozite si taxe locale Investitii Stare civila Asistenta Sociala Concursuri Achizitii Publice ANUNŢ Gazeta de alunu