Raport de activitate 2022 Descarca

CADOURI


Potrivit prevederilor Legii nr. 251 din 16 iunie 2004 privind unele
măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor
acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, este
stabilită obligația de a posta pe site-ul propriu inventarul anual al
tuturor cadourilor primite

Anul 2022
Nu au fost declarate cadouri primite de către angajații primăriei
comunei Alunu, judetul Valcea
Anul 2021
Nu au fost declarate cadouri primite de către angajații primăriei
comunei Alunu, judetul Valcea
Anul 2020
Nu au fost declarate cadouri primite de către angajații primăriei
comunei Alunu, judetul Valcea
Informatii de interes public Descarca
Alegeri Proiecte/Investitii Situatii de Urgenta Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Alunu SC PRIMCONS ALUNU SRL Rapoarte financiare anuale Urbanism Registrul Agricol Impozite si taxe locale Stare civila Asistenta Sociala Cariera Achizitii Publice ANUNŢ ANUNŢ Vânzare Gazeta de alunu