Bun venit!

Comunicat de presa


Titlul proiectului: Modernizare, reabilitare și dotare Școala cu clasele I-VIII, sat Coltești, comuna Alunu, județul Vâlcea
Numele beneficiarului: Comuna Alunu, județul Vâlcea
Obiectivele proiectului:
- modernizarea, reabilitarea și dotarea Școlii cu clasele I-VIII sat Coltești, comuna Alunu, județul Vâlcea prin realizarea lucrărilor de extindere, reabilitare, modernizare a clădirii și dotarea cu echipamente didactice, echipamente pentru pregătirea profesională și echipamente IT; - asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea activităților educative la nivelul unității administrativ-teritoriale; - reabilitarea și modernizarea clădirii la cele mai înalte standarde, conform cerințelor actuale; - îmbunătățirea eficienței energetice a obiectivului prin lucrări de izolare termică a clădirii; - prin implementarea proiectului se va rezolva și problema spațiului pentru ca elevii să învețe într-un singur schimb.
Citeste mai departe

www.finantarepartide.ro
www.roaep.ro

ANUNT DE PARTICIPARE


Denumire achizitie: SERVICII DE CATERING PENTRU SCOLI IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL ”MASA SANATOASA”, DENUMIT IN CONTINUARE PNMS, DERULAT PE RERIOADA DESFASURARII CURSURILOR SCOLARE DIN ANUL 2024, CONFORM H.G 24/11.01.2024 Data publicarii: 04.04.2024
In atentia tuturor operatorilor economici, Comuna Alunu si Scoala Gimnaziala Alunu, in calitate de Beneficiar al proiectului Programului national ”Masa sanatoasa”, conform HG nr.24 din 11 ianuarie 2024, solicita ofertantilor interesati care au ca obiect de activitate servicii de catering sa depuna oferte conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini si fisa de date a achizitiei anexate , pana in data de 19.04.2024 orele 14:00. Tip achizitie: Servicii Cod CPV:55524000-9 Servicii de catering pentru scoli
Citeste mai departe

Anunt


Referitor Ia aplicarea prevederilor Legii nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 41/2016, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, vă facem cunoscut că adresele de e-mail pentru primirea în format electronic a copiei de pe cartea de identitate pentru furnizarea de servicii publice sunt:
alunu@vl.e-adm.ro sau primaria@alunu.ro
Citeste mai departe

Comunicat de presa
privind „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”


Citeste mai departe

Anunț public privind decizia etapei de încadrare


COMUNA ALUNU cu sediul în comuna Alunu, sat Igoiu, județul Vâlcea, titular al proiectului: „REABILITARE STAȚIE DE TRATARE MONOBLOC, INCLUSIV CONDUCTĂ DE REFULARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA ALUNU, JUDEȚUL VÂLCEA”, propus a se realiza în comuna Alunu, satele Alunu, Coltești, Igoiu, Ilaciu, Ocracu și Roșia, județul Vâlcea, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmvl.anpm.ro.
2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.

ANUNȚ PUBLIC din 27.03.2023
privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


Primăria comunei Alunu, cu sediul în comuna Alunu, sat Igoiu, județul Vâlcea, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "REABILITARE STAȚIE TRATARE MONOBLOC, INCLUSIV CONDUCTĂ DE REFULARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE IN COMUNA ALUNU, JUDEȚUL VÂLCEA", propus a se desfășura în comuna Alunu, satele Alunu, Coltești, Igoiu, Ilaciu, Ocracu și Roșia județul Vâlcea
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea: județul Vâlcea, municipiul Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6.

ANUNȚ


COMUNA ALUNU, cu sediul social în Comuna Alunu, Sat Igoiu, Str. Principală, Nr. 1, Jud. Vâlcea, anunță publicul interesat că s–a întocmit documentația tehnică în vederea obținerii Avizului de Gospodărire a Apelor pentru obiectivul "Reabilitare stație tratare monobloc și extindere sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Alunu, județul Vâlcea".

Documentația va fi înaintată la sediul Administrația Bazinală de Apă Vâlcea – Sistemul de Gospodărire a Apelor, Str. Posada, nr. 21, cod 240015, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, ROMÂNIA.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare sau care intenționează să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa la sediul A.B.A Vâlcea - Sistemul de Gospodarire a Apelor, Str. Posada, nr. 21, cod 240015, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, în zilele de L-V între orele 800-1600.

Indrumar


Programul de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole

Citeste mai departe

ANUNȚ PUBLIC
privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


COMUNA ALUNU, prin primar BIRĂRUȚI CRISTIAN, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitare stație tratare monobloc și extindere sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Alunu, județul Vâlcea", ce urmează a se desfășura în comuna Alunu, satele Alunu, Coltești, Igoiu,Ilaciu, Ocracu și Roșia județul Vâlcea
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea: județul Vâlcea, municipiul Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6 și la sediul Primăriei comunei Alunu: județul Vâlcea, comuna Alunu, sat Alunu, în zilele de luni-vineri, între orele 09.00 – 14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6.

Anunt nr. 9893/31.08.2022


privitoare la: Transport in comun
Urmare a faptului că din luna martie a anului 2022 pe teritoriul comunei Alunu nu mai circulă niciun mijloc de transport în comun spre localităţile vecine, Primăria comunei Alunu a solicitat Consiliului Judeţean Vâlcea remedierea acestei situaţii.
Ataşăm prezentului anunţ adresele nr. 8117 din 17.05.2022 şi nr. 8117/Revenire din 30.08.2022, emise de Consiliul Judeţean Vâlcea cu privire la acest fapt.

Citeste mai departe

Anunt concurs


Anunt Inspector,Clasa I, grad profesional debutant Compartimentul Agricol
Anunt Inspector,Clasa I, grad profesional asistent Compartimentul Agricol

Citeste mai departe

HOTARAREA NR. 42


privitoare la:
aprobarea inchirierii prin licitatie publica a imobilului format din cladire Terasa acoperita si grup sanitar, situat in incinta din Spatiului Public de Recreere din comuna Alunu, satul Igoiu, Judetul Valcea, bunuri care apartin domeniului public al comunei Alunu, Judetul Valcea.

Citeste mai departe

ANUNȚ DE LICITAȚIE


TERMEN: 20 zile calendaristice până la data limită de depunere a ofertelor

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Primăria Comunei Alunu, strada Principala, nr.1, județul Valcea, telefon/fax 0250/868.006, e-mail: primaria@alunu.ro, cod fiscal 2541363.
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Terasa acoperita si grup sanitar, in suprafata utila de 237 mp, din cadrul Cladire spatiu public de recreere ce apartine domeniul public al Comunei Alunu, judetul Valcea, conform caietului de sarcini, HCL 42/ 26.05.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, art. 332-333.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

Citeste mai departe

PUBLICAȚIE DE VANZARETRIBUNALUL VALCEA - DOSAR Nr. 722/90/2021
Lichidator: C.I.I. STEFANESCU VASILE - Legitmatia UNPRL Nr.lB1882/2001
Str.Tineretului nr.7, Bl.A11/1,Sc.A, Ap.9.Rm-Valcea,jud.VaIcea
UNITATEA IN LICHIDARE : S.C. GOSPODĂRIRE COMUNALA ALUNU SRL
DATA : 30.03.2022

Descarca

ANUNȚ PUBLIC

În vederea realizării auto-recenzării, care se va realiza în perioada
14 martie - 15 mai 2022, se stabilește orari 1 zilnic pentru recenzorii ARA, de la nivelul UAT comuna Alunu, Județul Vâlcea, respec iv Ungureanu Eugenia și Andreescu Nicolae- Adrian, după cum urmează:


Nr. crt.

Numele și Prenumele

Program de lu :ru

Număr telefon

1.

Ungureanu Eugenia

Luni-Vineri -
Sâmbăta -
Duminica -

intre orele 9,00-17,00;
itre orele 13,00-21,00;
intre orele 9,00-17,00.

0756/198019

2.

Andreescu Nicolae-
Adrian

Luni-Vineri -
Sâmbăta -
Duminica -

intre orele 9,00-17,00;
intre orele 13,00-21,00;
între orele 9,00-17,00.

0745/352831

Descarca

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

BIRARUTI CRISTIAN, in calitate de PRIMAR al COMUNEI ALUNU, cu sediul in comuna Alunu, sat Rosia, judetul Valcea, titular al proiectului " Reabilitarea si punerea in siguranta a drumului de interes local Dealul Rosu (drum satesc Valea Lacului - Dealul Rosu), strada Dealul Rosu, sat Alunu, comuna Alunu, judetul Valcea", anunta publicul interesat asupra luimi deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Reabilitarea si punerea in siguranta a drumului de interes local Dealul Rosu (drum satesc Valea Lacului - Dealul Rosu), strada Dealul Rosu, sat Alunu, comuna Alunu, judetul Valcea", propus a fi realizat in comuna Alunu, sat Alunu, judetul Valcea.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de e-mail: office@apmvl.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.

Descarca

ANUNȚ PUBLIC

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

BIRĂRUȚI CRISTIAN, în calitate de PRIMAR al COMUNEI ALUNU, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea și punerea în siguranță a drumului de interes local Dealul Roșu (drum sătesc Valea Lacului-Dealul Roșu), strada Dealul Roșu, sat Alunu, comuna Alunu, județul Vâlcea”, propus a fi realizat în comuna Alunu, sat Alunu, județul Vâlcea.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 6 și la sediul COMUNEI ALUNU: comuna Alunu, sat Roșia, județul Vâlcea.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului, strada Remus Bellu, nr. 6.


CENTRUL PENTRU SERVICII SOCIALE-PERSOANE VÂRSTNICE ALUNU


SAT IGOIU, COMUNA ALUNU, JUDEȚUL VÂLCEA

Anunt


MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ VALCEA
Sesiune depunere dosare proiecte :

„Colecteaza selectiv! Pastreaza comuna Alunu curata! ”


IMPORTANT ANUNT DE UZ VETERINAR


Stimaţi proprietari/ deţinători de animale de la care se obtin alimente:
Stimaţi proprietari/ deţinători de animale de companie:

IMPORTANT


DISTRIBUTIE OLTENIA ANUNTA iNTRERUPEREA FURNIZARII ENERGIEI ELECTRICE - iNDREPTARE STALPI SI DEFRISARI VEGETATIE iN LEA MT, iN DATA DE 9 IUNIE 2021, iNTRE ORELE 09.30 - 15.30, ASTFEL:

PROCES-VERBALincheiat astazi 04.05.2021

Anunt


IMPORTANT
ADOPTAREA UNOR MASURI iN CONTEXTUL EVOLUTIEI RECENTE A VIRUSULUI INFLUENTEI AVIARE (GRIPEI AVIARE) , sub tipul H5n8 Descarca
IMPORTANT
Având în vedere evoluția recentă a virusului influenței aviare (gripei aviare), sub tipul H5N8, se impune aplicarea unor măsuri suplimentare de biosecuritate, la nivelul gospodăriilor populației, în vederea reducerii riscului contactului între păsările domestice și sălbatice, după cum urmează: Descarca

Anunt
Adresa nr 5681

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL VALCEA

Strategia nationala de vaccinare, aprobata prin HG nr. 1031 /2020, cu modificarile si completarile ulterioare, isi propune sa contribuie la reducerea morbiditatii si mortalitatii ca urmare a infectarii cu virusul SARS-CoV-2
Descarca

Anunt

Materialele informative referitoare la măsurile de mediu și climă

Vă informăm că pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (https://www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html) sunt disponibile materialele informative referitoare la măsurile de mediu și climă pentru :
-Măsura 10-Agro-mediu și climă
-Măsura 11-Agricultură ecoogică
-Măsura 13- Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrăngeri specifice.

Descarca

Anunt

Internet wireless gratuit in comuna Alunu


DISPOZIŢIA NR. 117
Privind:
convocarea Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea in Sedinta ordinara in data de 25.02.2021.
Descarca
PLAN DE MĂSURI

privind combaterea focarului de Pestă Porcină Africană din comuna Alunu
Descarca
Dispozitie nr. 14

Convocare Consiliul local in data de 28.01.2021
Descarca
Anunt public
privind etapei de incadrare
Descarca
Horarare 4 CLSU
Incepand cu data de 18.11.2020 se instituie urmatoare masuri pentru diminuarea impactului tipului de risc, pentru o perioara de 14 zile, cuprinsa intre 18.11.2020-01.12.2020
Descarca
ANUNȚ PUBLIC

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Descarca
Dispozitie

Stabilirea locurilor speciale afisaj electoral pt data 06.12.2020. Descarca
Hotarari ale Judecatoriei Horezu

Ordinului nr. 946 din 02.11.2020, validare mandate supleanți consilieri locali al comunei Alunu, Judetul Valcea . Descarca
Stimați cetățeni

În această localitate, nivelul de răspândire a noului coronavirus este un ridicat
Respectați măsurile de protecție și petru limitarea efectelor acestui tip de risc, pentru a nu vă pune în pericol viața dumneavoastră și a celor din jur.

Purtați corect masca de protecție individuală, acoperind complet nasul și gura.
Păstrați distanța și evitați aglomerațiile.
Mențineți igiena mâinilor.
Evitați contactul cu suprafețele comune.
Dezinfectați-vă după fiecare atingere a unui obiect posibil contaminat.
Nu intrați în contact direct cu persoanele aflate în izolare la domiciliu. Informați-vă despre noul coronavirus numai din surse oficiale.
În caz de urgență, sunați la 112.
Încurajați-i și pe cei din jurul dumneavoastră să respecte cu strictețe regulile de interacțiune, acțiune și comportament generate de pandemia COVID 19.

Descarca
Hotarari ale Judecatoriei Horezu

Ordinului nr. 500 din 21.10.2020, privitor la constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consilui Local al comunei Alunu, Judetul Valcea . Descarca
Hotarari ale Judecatoriei Horezu

Incheierea Judecatoriei Horezu nr. 812 din 12.10.2020- validare primar Birăruți Cristian Descarca
Incheierea nr. 824/2020 a Judecatoriei Horezu validare/invalidare consilieri locali Descarca
Macheta buletin de vot

Buletin vot CONSILIUL LOCAL Descarca
Buletin vot PRIMAR Descarca
Buletin vot CONSILIUL JUDETEAN Descarca
Buletin vot PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN Descarca
DISPOZIŢIA NR. 237
Privind:
convocarea Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea in Sedinta ordinara in data de 24.09.2020.
Descarca
Dispozitie
Privind:
Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare
Descarca Dispozitia 251 - delimitarea si numerotarea sectiilor de votare
PV AEP privint desemnarea presedintiilor birourilor electorale
Descarca PV privint desemnarea presedintiilor birourilor electorale
Hotarare
Privind:
verificarea machetei buletinelor de vot privind alegerea consiliului local si a primarului
Descarca Hotarare
Descarca Specimen buletin vot primar
Descarca Specimen buletin vot consiliu.pdf
DISPOZIŢIA NR. 239
Privind:
dispozitie locuri afisaj alegeri locale.
Descarca
DISPOZIŢIA NR. 237
Privind:
convocarea Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea in 􀀋edinta ordinara in data de 27.08.2020.
Descarca
DISPOZIŢIA NR. 213
Privind:
convocarea Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea in 􀀋edinta ordinara in data de 29.07.2020.
Descarca
DISPOZIŢIA NR. 208
Privind:
modificarea dispozitiei Primarului comunei Alunu nr. 341/11.10.2019 privitoare la delimitarea si numerotarea secfiilor de votare in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din data de 10.11.2019
Descarca
DISPOZIŢIA NR. 206
Privind:
convocarea Consiliului Local Alunu, Judeţul Vâlcea în şedinţa ordinară în data de 13.07.2020.
Primarul comunei Alunu, Judeţul Vâlcea, Birăruţi Cristian;
In conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;
în temeiul art. 196 alin. (1), lit.”b” din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, emite următoarea:
Descarca
Masuri suplimentare gestionare pandemie
Privitor la:
masuri suplimentare in vederea gestionarii pandemiei de coronavirus (SARS-CoV-2) in judetul Valcea
Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Valcea, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 180/05.03.2020;
Tntrunit azi 20.05.2020, ora 1230, 1n Sedinta extraordinara de lucru; Avand in vedere:
Hotararea nr. 25 din 18.05.2020 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta privind propunerea unor masuri necesar a fi aplicate pe durata starii de alerta pentru prevenirea 􀀗i combaterea efectelor pandemiei de COVID -19; Hotararea Guvernului nr. 394 din 18.05.2020 privind declararea starii de alerta 􀀗i masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea 􀀗i combaterea pandemiei de COVID-19; Legea 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea 􀀗i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 ; Tn temeiul art. 10, alin (3) din Regulamentul cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea 􀀇i dotarea comitetelor 􀀇i centrelor operative pentru situatii de urgenta, aprobat prin H.G. nr. 1491 /2004 􀀇i ale art. 2 lit. a), art. 11 alin. (1) 􀀗i art. 22 lit. b) din O.U.G. nr. 21 /2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile 􀀗i completarile ulterioare, adopta urmatoarea:
Descarca

Anunt


In contextual aplicarii masurilor preventive de combatere a infectarii cu COVID-19, Primaria Comunei Alunu, isi restrange programul de lucru cu publicul.
Asfel, activitarea de primire a cererilor si documentelor necesare eliberarii adeverintelor si certificatelor fiscal si de stare civila se vor realiza doar in INTERVALUL ORAR 09-13
In incinta Primariei Comunei Alunu nu vor avea acces mai mult de 2 (DOUA), personae celelalte personae asteptand eliberarea birourilor.
Va aducem la cunostinta ca Ministerul Finantelor Publice a prelungit plata impozitelor locale pana la data de 30 IUNIE 2020, iar A.P.I.A. a suspendat primirea cererilor unice de plata aferente anului 2020.
Va rugam sa folositi ca mijloc de comunicare cu Primaria Alunu numerele de telefon 0250.868002, 0250.868106 si adresa de e-mail primaria@alunu.ro!
Va multumim pentru intelegere si colaborare!

Dispozitia 216 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare Descarca

Comuna Alunu este situata in extremitatea vestica a judetului Valcea, intr-o depresiune subcarpatica, la o distanta de 20 km de Muntii Capatanii (Carpatii Meridionali). La est se invecineaza cu comuna Mateesti si orasul Berbesti, la sud comuna Sinesti, din judetul Valcea, la nord si nord-vest cu comunele Alimpesti si respectiv Rosia de Amaradia si la vest comuna Bustuchin, localitati ce apartin judetului Gorj.

arrow_bullet
Dealurile ce strajuiesc renumita „Vale a Oltetului” sunt un punct de referinta al acestei comune, deoarece in subsol se afla imense resurse naturale, ceea ce fac ca localitatea sa fie cunoscuta in intreaga Oltenie pentru carbune, petrol si gazele naturale.
arrow_bullet
Reteaua hidrografica a comunei Alunu se constituie in jurul bazinului hidrografic al Raului Oltet, cu principalii sai afluenti (cu debit mic): Chicirea, Rosia, Ilaciu si Taraia.
arrow_bullet
Circa 40% din suprafata totala a localitatii este acoperita cu vegetatie forestiera
arrow_bullet
Centrul comunei este stabilit in satul Igoiu, iar aferente acestuia sunt satele Alunu, Bodesti, Coltesti, Ilaciu, Ocracu si Rosia.
poze alunu

Anunt!

Comunicate Presa
Comunicat de presa Cod MySMIS : 124734 07.2019 Descarca PDF
Achizitii publice
Anunt participare - inchiriere teren 18.02.2019 Descarca PDF
Caiet de sarcini 18.02.2019 Descarca PDF

„Comuna Alunu, prin Primăria comunei Alunu, titular al proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ALUNU, JUDEȚUL VÂLCEA”, propus a fi amplasat în județul Vâlcea, comuna Alunu, satele Ilaciu, Roșia, Ocracu, Igoiu și Alunu, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vâlcea: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 6 și la sediul Primăriei comunei Alunu, în județul Vâlcea, comuna Alunu, în zilele de luni- vineri, între orele 9.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă: www.apmvl.anpm.ro.
2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.”
Alegeri Proiecte/Investitii Situatii de Urgenta Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Alunu SC PRIMCONS ALUNU SRL Rapoarte financiare anuale Urbanism Registrul Agricol Impozite si taxe locale Stare civila Asistenta Sociala Cariera Achizitii Publice ANUNŢ ANUNŢ Vânzare Gazeta de alunu