Bun venit!

Zilele Comunei Alunu


Anunt


MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ VALCEA
Sesiune depunere dosare proiecte :

„Colecteaza selectiv! Pastreaza comuna Alunu curata! ”


IMPORTANT ANUNT DE UZ VETERINAR


Stimaţi proprietari/ deţinători de animale de la care se obtin alimente:
Stimaţi proprietari/ deţinători de animale de companie:

IMPORTANT


DISTRIBUTIE OLTENIA ANUNTA iNTRERUPEREA FURNIZARII ENERGIEI ELECTRICE - iNDREPTARE STALPI SI DEFRISARI VEGETATIE iN LEA MT, iN DATA DE 9 IUNIE 2021, iNTRE ORELE 09.30 - 15.30, ASTFEL:

PROCES-VERBALincheiat astazi 04.05.2021

Anunt


IMPORTANT
ADOPTAREA UNOR MASURI iN CONTEXTUL EVOLUTIEI RECENTE A VIRUSULUI INFLUENTEI AVIARE (GRIPEI AVIARE) , sub tipul H5n8 Descarca
IMPORTANT
Având în vedere evoluția recentă a virusului influenței aviare (gripei aviare), sub tipul H5N8, se impune aplicarea unor măsuri suplimentare de biosecuritate, la nivelul gospodăriilor populației, în vederea reducerii riscului contactului între păsările domestice și sălbatice, după cum urmează: Descarca

Anunt
Adresa nr 5681

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL VALCEA

Strategia nationala de vaccinare, aprobata prin HG nr. 1031 /2020, cu modificarile si completarile ulterioare, isi propune sa contribuie la reducerea morbiditatii si mortalitatii ca urmare a infectarii cu virusul SARS-CoV-2
Descarca

Anunt

Materialele informative referitoare la măsurile de mediu și climă

Vă informăm că pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (https://www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html) sunt disponibile materialele informative referitoare la măsurile de mediu și climă pentru :
-Măsura 10-Agro-mediu și climă
-Măsura 11-Agricultură ecoogică
-Măsura 13- Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrăngeri specifice.

Descarca

Anunt

Internet wireless gratuit in comuna Alunu


DISPOZIŢIA NR. 117
Privind:
convocarea Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea in Sedinta ordinara in data de 25.02.2021.
Descarca
PLAN DE MĂSURI

privind combaterea focarului de Pestă Porcină Africană din comuna Alunu
Descarca
Dispozitie nr. 14

Convocare Consiliul local in data de 28.01.2021
Descarca
Anunt public
privind etapei de incadrare
Descarca
Horarare 4 CLSU
Incepand cu data de 18.11.2020 se instituie urmatoare masuri pentru diminuarea impactului tipului de risc, pentru o perioara de 14 zile, cuprinsa intre 18.11.2020-01.12.2020
Descarca
ANUNȚ PUBLIC

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Descarca
Dispozitie

Stabilirea locurilor speciale afisaj electoral pt data 06.12.2020. Descarca
Hotarari ale Judecatoriei Horezu

Ordinului nr. 946 din 02.11.2020, validare mandate supleanți consilieri locali al comunei Alunu, Judetul Valcea . Descarca
Stimați cetățeni

În această localitate, nivelul de răspândire a noului coronavirus este un ridicat
Respectați măsurile de protecție și petru limitarea efectelor acestui tip de risc, pentru a nu vă pune în pericol viața dumneavoastră și a celor din jur.

Purtați corect masca de protecție individuală, acoperind complet nasul și gura.
Păstrați distanța și evitați aglomerațiile.
Mențineți igiena mâinilor.
Evitați contactul cu suprafețele comune.
Dezinfectați-vă după fiecare atingere a unui obiect posibil contaminat.
Nu intrați în contact direct cu persoanele aflate în izolare la domiciliu. Informați-vă despre noul coronavirus numai din surse oficiale.
În caz de urgență, sunați la 112.
Încurajați-i și pe cei din jurul dumneavoastră să respecte cu strictețe regulile de interacțiune, acțiune și comportament generate de pandemia COVID 19.

Descarca
Hotarari ale Judecatoriei Horezu

Ordinului nr. 500 din 21.10.2020, privitor la constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consilui Local al comunei Alunu, Judetul Valcea . Descarca
Hotarari ale Judecatoriei Horezu

Incheierea Judecatoriei Horezu nr. 812 din 12.10.2020- validare primar Birăruți Cristian Descarca
Incheierea nr. 824/2020 a Judecatoriei Horezu validare/invalidare consilieri locali Descarca
Macheta buletin de vot

Buletin vot CONSILIUL LOCAL Descarca
Buletin vot PRIMAR Descarca
Buletin vot CONSILIUL JUDETEAN Descarca
Buletin vot PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN Descarca
DISPOZIŢIA NR. 237
Privind:
convocarea Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea in Sedinta ordinara in data de 24.09.2020.
Descarca
Dispozitie
Privind:
Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare
Descarca Dispozitia 251 - delimitarea si numerotarea sectiilor de votare
PV AEP privint desemnarea presedintiilor birourilor electorale
Descarca PV privint desemnarea presedintiilor birourilor electorale
Hotarare
Privind:
verificarea machetei buletinelor de vot privind alegerea consiliului local si a primarului
Descarca Hotarare
Descarca Specimen buletin vot primar
Descarca Specimen buletin vot consiliu.pdf
DISPOZIŢIA NR. 239
Privind:
dispozitie locuri afisaj alegeri locale.
Descarca
DISPOZIŢIA NR. 237
Privind:
convocarea Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea in 􀀋edinta ordinara in data de 27.08.2020.
Descarca
DISPOZIŢIA NR. 213
Privind:
convocarea Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea in 􀀋edinta ordinara in data de 29.07.2020.
Descarca
DISPOZIŢIA NR. 208
Privind:
modificarea dispozitiei Primarului comunei Alunu nr. 341/11.10.2019 privitoare la delimitarea si numerotarea secfiilor de votare in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din data de 10.11.2019
Descarca
DISPOZIŢIA NR. 206
Privind:
convocarea Consiliului Local Alunu, Judeţul Vâlcea în şedinţa ordinară în data de 13.07.2020.
Primarul comunei Alunu, Judeţul Vâlcea, Birăruţi Cristian;
In conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;
în temeiul art. 196 alin. (1), lit.”b” din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, emite următoarea:
Descarca
Masuri suplimentare gestionare pandemie
Privitor la:
masuri suplimentare in vederea gestionarii pandemiei de coronavirus (SARS-CoV-2) in judetul Valcea
Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Valcea, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 180/05.03.2020;
Tntrunit azi 20.05.2020, ora 1230, 1n 􀀇edinta extraordinara de lucru; Avand in vedere:
Hotararea nr. 25 din 18.05.2020 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta privind propunerea unor masuri necesar a fi aplicate pe durata starii de alerta pentru prevenirea 􀀗i combaterea efectelor pandemiei de COVID -19; Hotararea Guvernului nr. 394 din 18.05.2020 privind declararea starii de alerta 􀀗i masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea 􀀗i combaterea pandemiei de COVID-19; Legea 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea 􀀗i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 ; Tn temeiul art. 10, alin (3) din Regulamentul cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea 􀀇i dotarea comitetelor 􀀇i centrelor operative pentru situatii de urgenta, aprobat prin H.G. nr. 1491 /2004 􀀇i ale art. 2 lit. a), art. 11 alin. (1) 􀀗i art. 22 lit. b) din O.U.G. nr. 21 /2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile 􀀗i completarile ulterioare, adopta urmatoarea:
Descarca

Anunt


In contextual aplicarii masurilor preventive de combatere a infectarii cu COVID-19, Primaria Comunei Alunu, isi restrange programul de lucru cu publicul.
Asfel, activitarea de primire a cererilor si documentelor necesare eliberarii adeverintelor si certificatelor fiscal si de stare civila se vor realiza doar in INTERVALUL ORAR 09-13
In incinta Primariei Comunei Alunu nu vor avea acces mai mult de 2 (DOUA), personae celelalte personae asteptand eliberarea birourilor.
Va aducem la cunostinta ca Ministerul Finantelor Publice a prelungit plata impozitelor locale pana la data de 30 IUNIE 2020, iar A.P.I.A. a suspendat primirea cererilor unice de plata aferente anului 2020.
Va rugam sa folositi ca mijloc de comunicare cu Primaria Alunu numerele de telefon 0250.868002, 0250.868106 si adresa de e-mail primaria@alunu.ro!
Va multumim pentru intelegere si colaborare!

Dispozitia 216 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare Descarca

Comuna Alunu este situata in extremitatea vestica a judetului Valcea, intr-o depresiune subcarpatica, la o distanta de 20 km de Muntii Capatanii (Carpatii Meridionali). La est se invecineaza cu comuna Mateesti si orasul Berbesti, la sud comuna Sinesti, din judetul Valcea, la nord si nord-vest cu comunele Alimpesti si respectiv Rosia de Amaradia si la vest comuna Bustuchin, localitati ce apartin judetului Gorj.

arrow_bullet
Dealurile ce strajuiesc renumita „Vale a Oltetului” sunt un punct de referinta al acestei comune, deoarece in subsol se afla imense resurse naturale, ceea ce fac ca localitatea sa fie cunoscuta in intreaga Oltenie pentru carbune, petrol si gazele naturale.
arrow_bullet
Reteaua hidrografica a comunei Alunu se constituie in jurul bazinului hidrografic al Raului Oltet, cu principalii sai afluenti (cu debit mic): Chicirea, Rosia, Ilaciu si Taraia.
arrow_bullet
Circa 40% din suprafata totala a localitatii este acoperita cu vegetatie forestiera
arrow_bullet
Centrul comunei este stabilit in satul Igoiu, iar aferente acestuia sunt satele Alunu, Bodesti, Coltesti, Ilaciu, Ocracu si Rosia.
poze alunu

Anunt!

Comunicate Presa
Comunicat de presa Cod MySMIS : 124734 07.2019 Descarca PDF
Achizitii publice
Anunt participare - inchiriere teren 18.02.2019 Descarca PDF
Caiet de sarcini 18.02.2019 Descarca PDF

„Comuna Alunu, prin Primăria comunei Alunu, titular al proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ALUNU, JUDEȚUL VÂLCEA”, propus a fi amplasat în județul Vâlcea, comuna Alunu, satele Ilaciu, Roșia, Ocracu, Igoiu și Alunu, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vâlcea: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 6 și la sediul Primăriei comunei Alunu, în județul Vâlcea, comuna Alunu, în zilele de luni- vineri, între orele 9.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă: www.apmvl.anpm.ro.
2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.”
Situatii de Urgenta Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Alunu Impozite si taxe locale Investitii Stare civila Asistenta Sociala Concursuri Achizitii Publice Licitatii ANUNŢ Gazeta de alunu