„Comuna Alunu, prin Primăria comunei Alunu, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ALUNU, JUDEȚUL VÂLCEA”, propus a fi amplasat în județul Vâlcea, comuna Alunu, satele Ilaciu, Roșia, Ocracu, Igoiu și Alunu. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 6 și la sediul Primăriei comunei Alunu, în județul Vâlcea, comuna Alunu, satul Igoiu, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00 – 14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.”

PNDR 2014-2020


Măsurile de mediu şi climă aplicate În anul 2017 pe terenurile agricole Măsura 10 - Agro-mediu şi climă
Măsura 11 - Agricultura ecologică
Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice, click: Aici

Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Alunu Impozite si taxe locale Investitii Stare civila Asistenta Sociala Concursuri Achizitii ANUNŢ