Hotararile Consiliului Local

2018

HCL nr. 55: taxa spatiu public recreere Descarca PDF
HCL nr. 54: preluare personal Descarca PDF
HCL nr. 53: Ziua Comunei Descarca PDF
HCL nr. 52: numar asistenti personali Descarca PDF
HCL nr. 51: acordare premii Descarca PDF
HCL nr. 50: ajutor urgenta Descarca PDF
HCL nr. 49: situatii financiare Descarca PDF
HCL nr. 48: rectificare buget Descarca PDF
HCL nr. 47: actualizare PAAR Descarca PDF
HCL nr. 46: DTE Scoala Coltesti Descarca PDF
HCL nr. 45: proiect Scoala Coltesti Descarca PDF
HCL nr. 44: DTE GPN Coltesti Descarca PDF
HCL nr. 43: proiect GPN Coltesti Descarca PDF
HCL nr. 42: ajutor urgenta Descarca PDF
HCL nr. 41: bransare canalizare Descarca PDF
HCL nr. 40: situatii financiare SC Gospodarire Comunala Alunu SRL Descarca PDF
HCL nr. 39: rectficare buget serviciu public Descarca PDF
HCL nr. 38: rectificare buget local Descarca PDF
HCL nr. 37: presedinte sedinta Descarca PDF
HCL nr. 36: tarife vidanjare Descarca PDF
HCL nr. 35: ajutor urgenta Descarca PDF
HCL nr. 34: situatii financiare Descarca PDF
HCL nr. 33: rectificare buget local Descarca PDF
HCL nr. 32: actualizare Comitet Comunitar Consultativ Descarca PDF
HCL nr. 31: modul de intocmire al registrului agricol Descarca PDF
HCL nr. 30: ajutor urgenta Descarca PDF
HCL nr. 29: ajutor inmormantare Descarca PDF
HCL nr. 28: ajutor inmormantare Descarca PDF
HCL nr. 27: contual anual al executiei Descarca PDF
HCL nr. 26: rectificare buget local Descarca PDF
HCL nr. 25: club sportiv Descarca PDF
HCL nr. 24: schimb teren Descarca PDF
HCL nr. 23: buget SC Gospodarire Comunala Alunu Descarca PDF
HCL nr. 22: rectificare buget serviciu public Descarca PDF
HCL nr. 21: achizitie piatra sparta Descarca PDF
HCL nr. 20: cheltuieli executare silita Descarca PDF
HCL nr. 19: statut comuna Descarca PDF
HCL nr. 18: rectificare buget Descarca PDF
HCL nr. 17: angajare aparatori Descarca PDF
HCL nr. 16: rectificare buget Descarca PDF
HCL nr. 15: alegere presedinte sedinta Descarca PDF
HCL nr. 14: modif art. 1 HCL nr. 144: 2017 Descarca PDF
HCL nr. 13: aprobare buget SC Gospodarire Comunala Alunu SRL Descarca PDF
HCL nr. 12: strategie achizitii publice Descarca PDF
HCL nr. 11: insusire raport inventariere patrimoniu Descarca PDF
HCL nr. 10: aprobare nr. asistenti persoali ai persoanelor cu handicap grav Descarca PDF
HCL nr. 9: stabilire salarii de baza Descarca PDF
HCL nr. 8: buget anul 2018 Descarca PDF
HCL nr. 7: situatii financiare la data de 31.12.2017 Descarca PDF
HCL nr. 6: darea in administrare a serviciului de aliemntare cu apa si canalizare Descarca PDF
HCL nr. 5: plan actiuni sau lucrari de interes local pentru beneficiar VMG Descarca PDF
HCL nr. 4: validare consilier local Descarca PDF
HCL nr. 3: incetare mandat consilier Descarca PDF
HCL nr. 2: sursa finantare Serviciu Public Descarca PDF
HCL nr. 1: acoperirea definitiva a deficitului bugetar Descarca PDF

2017

HCL nr. 155: demisia administratorului SC Gospodarire Comunala Alunu Descarca PDF
HCL nr. 154: implementare proiect Descarca PDF
HCL nr. 153: aprobare DTE si ITE Modernizare, reabilitare si dotare centru servicii sociale Descarca PDF
HCL nr. 152: numire sef Serviciu alimentare cu apa Descarca PDF
HCL nr. 151: comisie inventariere sistem de apa Descarca PDF
HCL nr. 150: negociere cu CE Oltenia Descarca PDF
HCL nr. 149: organizare Bal Craciun Descarca PDF
HCL nr. 148: concediu primar Descarca PDF
HCL nr. 147: validare mandat consilier local Descarca PDF
HCL nr. 146: desemnare viceprimar respnsabil Serviciu de Alimentare cu apa Descarca PDF
HCL nr. 145: respingere proiect hotarare Descarca PDF
HCL nr. 144: retea scolara Descarca PDF
HCL nr. 143: rectificare buget Descarca PDF
HCL nr. 142: presedinte de sedinta Descarca PDF
HCL nr. 141: infiintare Serviciu Public de Alimentare cu apa si canalizare Descarca PDF
HCL nr. 140: respingere proiect hotarare Descarca PDF
HCL nr. 139: respingere proiect hotarare Descarca PDF
HCL nr. 138: respingere proiect hotarare Descarca PDF
HCL nr. 137: proiect buget 2018 Descarca PDF
HCL nr. 136: transmitere sedinte CL Alunu Descarca PDF
HCL nr. 135: respingere proiect hotarare Descarca PDF
HCL nr. 134: achizitie cadouri Craciun Descarca PDF
HCL nr. 133: taxe si impozite locale Descarca PDF
HCL nr. 132: ajutor urgenta Descarca PDF
HCL nr. 131: rectificare buget Descarca PDF
HCL nr. 130: rectificare buget Descarca PDF
HCL nr. 129: rectificare buget SC Gospodarire Comunala Alunu Descarca PDF
HCL nr. 128: stabilire normative proprii de cheltuieli Descarca PDF
HCL nr. 127: reorganizare GLL romi Descarca PDF
HCL nr. 126: premiere tineri 18 ani Descarca PDF
HCL nr. 125: premiere cupluri 50 ani casatorie Descarca PDF
HCL nr. 124: ajutor inmormantare Descarca PDF
HCL nr. 123: plan ocupare FP Descarca PDF
HCL nr. 122: plan formare FP Descarca PDF
HCL nr. 121: situatii financiare 30.09.2017 Descarca PDF
HCL nr. 120: rectificare buget Descarca PDF
HCL nr. 119: ITE Modernizare drumuri interes local Descarca PDF
HCL nr. 118: incetare mandat consilier local Descarca PDF
HCL nr. 117: validare mandat consilier local Descarca PDF
HCL nr. 116: evaluarea utilajelor Descarca PDF
HCL nr. 115: achizitie teava Descarca PDF
HCL nr. 114: expertiza sistem apa Descarca PDF
HCL nr. 113: desemnare reprezentani CL in Cons. Administrati Scoala Descarca PDF
HCL nr. 112: incetare mandat consilier local Descarca PDF
HCL nr. 111: contract voluntariat SVSU Descarca PDF
HCL nr. 110: reorganizare si organigrama SVSU Descarca PDF
HCL nr. 109: scutire plata impozit persoane sinistrate Descarca PDF
HCL nr. 108: mentinere cuantum redeventa Descarca PDF
HCL nr. 107: prelungire durata contr. concesiune Descarca PDF
HCL nr. 106: nomenclator stradal Descarca PDF
HCL nr. 105: rectificare buget Descarca PDF
HCL nr. 104: achitare factura Descarca PDF
HCL nr. 103: presedinte sedinta Descarca PDF
HCL nr. 101 : asigurare continuitate serviciu salubrizare Descarca PDF
HCL nr. 100 : ajutor urgenta Descarca PDF
HCL nr. 99 : ajutor urgenta Descarca PDF
HCL nr. 98 : suportare sumelor de 5500 si 142 lei Descarca PDF
HCL nr. 97 : masuri de imbunatatire rezultat brut Descarca PDF
HCL nr. 96 : utilizare suma de 23621,60 lei Descarca PDF
HCL nr. 95 : contract prestari servicii CEF Alunu Descarca PDF
HCL nr. 94 : DTE (DALI) Reabilitarea si modernizarea Conacului Sandulescu Descarca PDF
HCL nr. 93 : rectificare buget local Descarca PDF
HCL nr. 92 : desemnare persoana obtinere disponibiliate denumire asociatie sportiva Descarca PDF
HCL nr. 91 : actualizare organigrama SC Gospodarire Comunala Alunu Descarca PDF
HCL nr. 90 : rectificare buget loca Descarca PDF
HCL nr. 89 : licitatie publica Dispensar Coltesti Descarca PDF
HCL nr. 88 : achizitie pompe Descarca PDF
HCL nr. 87 : situatii financiare Descarca PDF
HCL nr. 86 : rectificare buget Descarca PDF
HCL nr. 85 : modificare ROF Consiliul Local Descarca PDF
HCL nr. 84 : salarii FP si PC Descarca PDF
HCL nr. 83 : achizitie becuri si lampi Descarca PDF
HCL nr. 82 : necesitate si oportunitate Reabilitarea si modernizarea conacului Sandulescu Descarca PDF
HCL nr. 81 : achitare facturi Descarca PDF
HCL nr. 80 : ajutor urgenta persoane sinistrate Descarca PDF
HCL nr. 79 : rectificare buget local Descarca PDF
HCL nr. 78 : amenajare drum de ocolire Descarca PDF
HCL nr. 77 : achizitie servicii evaluator autorizat Descarca PDF
HCL nr. 76 : acordare premii banesti elevilor cu rezultate la concursuri si olimpiade Descarca PDF
HCL nr. 75 : actualizare organigrama Descarca PDF
HCL nr. 74 : infiintare Ansamblu Folcloric Ion Vaduva Descarca PDF
HCL nr. 73 : reparatii la sediul Primariei Descarca PDF
HCL nr. 72 : alegere presedinte de sedinta Descarca PDF
HCL nr. 71 : ajutor de inmormantare Descarca PDF
HCL nr. 70 : achizitie teava Descarca PDF
HCL nr. 69: rectificare buget Descarca PDF
HCL nr. 68 : achizitie utilaj foraj Descarca PDF
HCL nr. 67 : achizitie pompe instal si presostat Descarca PDF
HCL nr. 66 : scutire plata taxa inchiriere sala festivitati Descarca PDF
HCL nr. 65 : acordare transport elevi olimpiada nationala Descarca PDF
HCL nr. 64 : ajutor financiar Parohia Coltesti Descarca PDF
HCL nr. 63 : situatii financiare Descarca PDF
HCL nr. 62 : incetare aplicabilitate HCL 48_2012 Descarca PDF
HCL nr. 61 : revocare HCL 40_2017 Descarca PDF
HCL nr. 60 : ajutor inmormantare Descarca PDF
HCL nr. 59 : tarife vidanjare Descarca PDF
HCL nr. 58 : ajutor inmormantare Descarca PDF
HCL nr. 57 : nr. asistentilor personali Descarca PDF
HCL nr. 56 : actualizare PAAR Descarca PDF
HCL nr. 55 : modificare organigrama Descarca PDF
HCL nr. 54 : situatii financiare SC Gospodarire Comunala Alunu SRL Descarca PDF
HCL nr. 53 : buget SC Gospodarire Comunala Alunu SRL Descarca PDF
HCL nr. 52 : cont anual de executie Descarca PDF
HCL nr. 51 : rectificare buget Descarca PDF
HCL nr. 50 : implementare Drumuri forestiere Descarca PDF
HCL nr. 49 : DTE Modernizare drumuri forestiere Descarca PDF
HCL nr. 48 : completare HCL 25_1999 Descarca PDF
HCL nr. 47 : anexe Descarca PDF
HCL nr. 47 : completare HCL 21_2017 Descarca PDF
HCL nr. 46 : revocare HCL 43_2017 Descarca PDF
HCL nr. 45 : implementare Modernizare drumuri de exploatatie agricola Descarca PDF
HCL nr. 44 : DTE Modernizare drumuri de exploatatie agricol Descarca PDF
HCL nr. 43 : completare HCL 21_2017 Descarca PDF
HCL nr. 42 : buget local 2017 Descarca PDF
HCL nr. 41 : aprobare ROF baze sportive Descarca PDF
HCL nr. 40 : revocare HCL 48_2012 Descarca PDF
HCL nr. 39 : achizitie piatra sparta Descarca PDF
HCL nr. 38 : preluare in administrare autovehicul Descarca PDF
HCL nr. 37 : documentatie TE drumuri de interes local Descarca PDF
HCL nr. 36 : modernizare si amenajare zona centrala Igoiu Descarca PDF
HCL nr. 35 : achitare facturi Descarca PDF
HCL nr. 34 : ajutor urgenta Descarca PDF
HCL nr. 33 : scadere sume din evidente contabile Descarca PDF
HCL nr. 32 : modificare organigrama si stat functii Descarca PDF
HCL nr. 31 : indicatori TE DC si DS in interiorul localitatilor Descarca PDF
HCL nr. 30 Indicatori TE Conac Sandulescu Descarca PDF
hHCL nr. 29 Indicatori TE Baza sportiva Igoiu Descarca PDF
HCL nr. 28 Alegere presedinte sedinta Descarca PDF
HCL nr. 27 Accesare servicii tip social Descarca PDF
HCL nr. 26 Implementare proiect Descarca PDF
hHCL nr. 25 Nr. asistenti personali Descarca PDF
HCL nr. 24 Modificare organigrama si stat functii Descarca PDF
HCL nr. 23 Inregistrare SNEP Descarca PDF
HCL nr. 22 Achizitie servicii topografice Descarca PDF
HCL nr. 21 Completare HCL 25_1999 Descarca PDF
HCL nr. 20 Ajutor urgenta Descarca PDF
HCL nr. 19 Ajutor urgenta Descarca PDF
HCL nr. 18 Ajutor urgenta Descarca PDF
HCL nr. 17 SF, SG, ST, ET_drumuri forestiere Descarca PDF
HCL nr. 16 Desemnare reprezentant AGA ADI Salubrizare Descarca PDF
HCL nr. 15 Modificare HCL 40_2013 Descarca PDF
HCL nr. 14 Raport inventariere patrimoniu Descarca PDF
HCL nr. 13 Proiect de buget Descarca PDF
HCL nr. 12 Situatii financiare 31.12.2016 Descarca PDF
HCL nr. 11 Taxa speciala salubrizare Descarca PDF
HCL nr. 10 Preturi si tarife canalizare Descarca PDF
HCL nr. 9 Preturi si tarife salubrizare Descarca PDF
HCL nr. 8 Scoatere din gestiune marfuri expirate Descarca PDF
HCL nr. 7 Regulament program functionare societati alimentatie publica Descarca PDF
HCL nr. 6 Plan actiuni ajutor social Descarca PDF
HCL nr. 5 Expertiza Conac Sandulescu Descarca PDF
HCL nr. 4 SF, SG, ET_DS Descarca PDF
HCL nr. 3 SF, SG, ET_DC si DS Descarca PDF
HCL nr. 2 Amenajare Centru informare Descarca PDF
HCL nr. 1 Acoperire din excedent Descarca PDF

2016

HCL nr. 63 : acordare mandat general reprezentare instanta Descarca PDF
HCL nr. 62 : completare HCL 41 Descarca PDF
HCL nr. 61 : ajutor urgenta Descarca PDF
HCL nr. 60 : ajutor urgenta Descarca PDF
HCL nr. 59 : ajutor urgenta Descarca PDF
HCL nr. 58 : indicatori dispensar Ilaciu Descarca PDF
HCL nr. 57 : folosire Duster Descarca PDF
HCL nr. 56 :transfer utilaje Descarca PDF
HCL nr. 55 : darea in administrare retele de apa si canalizare Descarca PDF
HCL nr. 54 : revocare art. 2 HCL 26 Descarca PDF
HCL nr. 53 : aprobare retea scolara Descarca PDF
HCL nr. 52 : rectificare buget Descarca PDF
HCL nr. 51 : presedinte de sedinta Descarca PDF
HCL nr. 50 : ajutor inmormantare Descarca PDF
HCL nr. 49 : completare anexa HCL 41 Descarca PDF
HCL nr. 48 : acrualizare organigrama SC Gospodarire Comunala Alunu SRL Descarca PDF
HCL nr. 47 : achizitionare pachete Craciun Descarca PDF
HCL nr. 46 : taxe si impozite locale Descarca PDF
HCL nr. 45 : rectificare buget Descarca PDF
HCL nr. 44 : revocare HCL 27 Descarca PDF
HCL nr. 43 : ajutor urgenta Descarca PDF
HCL nr. 42 : premierea tinerilor de 18 ani Descarca PDF
HCL nr. 41 : premierea cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie Descarca PDF
HCL nr. 40 : plan fomare profesionala Descarca PDF
HCL nr. 39 : plan ocupare functii publice Descarca PDF
HCL nr. 38 : situatii financiare 30.09.2016 Descarca PDF
HCL nr. 37 : indicatori drum comunal, decolmatare sursa de apa, podet casetat Descarca PDF
HCL nr. 36 : rectificare buget Descarca PDF
HCL nr. 35 : presedinte de sedinta Descarca PDF
HCL nr. 34 : implementare proiect Modernizare drumuri de interes local Descarca PDF
HCL nr. 33 : documentatie TE proiect Modernizare drumuri de interes local Descarca PDF
HCL nr. 32 : actualizare organigrama aparat de specialitate Descarca PDF
HCL nr. 31 : taxa speciala de salubrizare Descarca PDF
HCL nr. 30 : preturi si tarife la salubrizare Descarca PDF
HCL nr. 29 : preturi servicii de apa si canalizare Descarca PDF
HCL nr. 28 : modificare denumire contract de delegare gestiune serv. salubrizare Descarca PDF
HCL nr. 27 : completare act constitutiv SC Gospodarire Comunala Alunu SRL Descarca PDF
HCL nr. 26 : sanctionare salariati SC Gospodarire Comunala Alunu SRL Descarca PDF
HCL nr. 25 : functionare GPN Alunu la GPN Igoiu Descarca PDF
HCL nr. 24 : participare la GAL Parang Descarca PDF
HCL nr. 23 : cuantum redeventa cabinet medical Descarca PDF
HCL nr. 22 : prelungire durata contract cabinet medical Descarca PDF
HCL nr. 21 : ROF Consiliul Local Descarca PDF
HCL nr. 20 : rectificare buget Descarca PDF
HCL nr. 19 : implementare proiect Modernizare drumuri de interes local Descarca PDF
HCL nr. 18 : presedinte de sedinta Descarca PDF
HCL nr. 17 : reprezentant legal GAL Descarca PDF
HCL nr. 16 : solicitare finantare cadastru Descarca PDF
HCL nr. 15 : completare organigrama SC Gospodarire Comunala Alunu SRL Descarca PDF
HCL nr. 14 : revocare HCL 39_21.03.2016 Descarca PDF
HCL nr. 13 : desemnare reprezentanti CA Scoala Descarca PDF
HCL nr. 12 : ajutor urgenta Descarca PDF
HCL nr. 11 : utilizare conducte metalice sistem apa Descarca PDF
HCL nr. 10 : tabara scolara pentru elevi Descarca PDF
HCL nr. 9 : situatii financiare Descarca PDF
HCL nr. 8 : rectificare buget local Descarca PDF
HCL nr. 7 : viceprimar Descarca PDF
HCL nr. 6 : adoptare program primar Descarca PDF
HCL nr. 5 : comisii de specialitate Descarca PDF
HCL nr. 4: Alegere presedinte sedinta Descarca PDF
HCL nr. 3 : Constituire consiliul local Descarca PDF
HCL nr. 2 : Validare consilieri locali Descarca PDF
HCL nr. 1 : Comisia de validare Descarca PDF
Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Alunu Impozite si taxe locale Investitii Stare civila Asistenta Sociala Concursuri Achizitii ANUNŢ