Bun venit!

DISPOZIŢIA NR. 206
Privind:
convocarea Consiliului Local Alunu, Judeţul Vâlcea în şedinţa ordinară în data de 13.07.2020.
Primarul comunei Alunu, Judeţul Vâlcea, Birăruţi Cristian;
In conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;
în temeiul art. 196 alin. (1), lit.”b” din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, emite următoarea:
Descarca

Masuri suplimentare gestionare pandemie
Privitor la:
masuri suplimentare in vederea gestionarii pandemiei de coronavirus (SARS-CoV-2) in judetul Valcea
Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Valcea, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 180/05.03.2020;
Tntrunit azi 20.05.2020, ora 1230, 1n 􀀇edinta extraordinara de lucru; Avand in vedere:
Hotararea nr. 25 din 18.05.2020 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta privind propunerea unor masuri necesar a fi aplicate pe durata starii de alerta pentru prevenirea 􀀗i combaterea efectelor pandemiei de COVID -19; Hotararea Guvernului nr. 394 din 18.05.2020 privind declararea starii de alerta 􀀗i masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea 􀀗i combaterea pandemiei de COVID-19; Legea 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea 􀀗i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 ; Tn temeiul art. 10, alin (3) din Regulamentul cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea 􀀇i dotarea comitetelor 􀀇i centrelor operative pentru situatii de urgenta, aprobat prin H.G. nr. 1491 /2004 􀀇i ale art. 2 lit. a), art. 11 alin. (1) 􀀗i art. 22 lit. b) din O.U.G. nr. 21 /2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile 􀀗i completarile ulterioare, adopta urmatoarea:
Descarca


Anunt


In contextual aplicarii masurilor preventive de combatere a infectarii cu COVID-19, Primaria Comunei Alunu, isi restrange programul de lucru cu publicul.
Asfel, activitarea de primire a cererilor si documentelor necesare eliberarii adeverintelor si certificatelor fiscal si de stare civila se vor realiza doar in INTERVALUL ORAR 09-13
In incinta Primariei Comunei Alunu nu vor avea acces mai mult de 2 (DOUA), personae celelalte personae asteptand eliberarea birourilor.
Va aducem la cunostinta ca Ministerul Finantelor Publice a prelungit plata impozitelor locale pana la data de 30 IUNIE 2020, iar A.P.I.A. a suspendat primirea cererilor unice de plata aferente anului 2020.
Va rugam sa folositi ca mijloc de comunicare cu Primaria Alunu numerele de telefon 0250.868002, 0250.868106 si adresa de e-mail primaria@alunu.ro!
Va multumim pentru intelegere si colaborare!

Dispozitia 216 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare Descarca

Comuna Alunu este situata in extremitatea vestica a judetului Valcea, intr-o depresiune subcarpatica, la o distanta de 20 km de Muntii Capatanii (Carpatii Meridionali). La est se invecineaza cu comuna Mateesti si orasul Berbesti, la sud comuna Sinesti, din judetul Valcea, la nord si nord-vest cu comunele Alimpesti si respectiv Rosia de Amaradia si la vest comuna Bustuchin, localitati ce apartin judetului Gorj.

arrow_bullet
Dealurile ce strajuiesc renumita „Vale a Oltetului” sunt un punct de referinta al acestei comune, deoarece in subsol se afla imense resurse naturale, ceea ce fac ca localitatea sa fie cunoscuta in intreaga Oltenie pentru carbune, petrol si gazele naturale.
arrow_bullet
Reteaua hidrografica a comunei Alunu se constituie in jurul bazinului hidrografic al Raului Oltet, cu principalii sai afluenti (cu debit mic): Chicirea, Rosia, Ilaciu si Taraia.
arrow_bullet
Circa 40% din suprafata totala a localitatii este acoperita cu vegetatie forestiera
arrow_bullet
Centrul comunei este stabilit in satul Igoiu, iar aferente acestuia sunt satele Alunu, Bodesti, Coltesti, Ilaciu, Ocracu si Rosia.
poze alunu

Anunt!

Comunicate Presa
Comunicat de presa Cod MySMIS : 124734 07.2019 Descarca PDF
Achizitii publice
Anunt participare - inchiriere teren 18.02.2019 Descarca PDF
Caiet de sarcini 18.02.2019 Descarca PDF

„Comuna Alunu, prin Primăria comunei Alunu, titular al proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ALUNU, JUDEȚUL VÂLCEA”, propus a fi amplasat în județul Vâlcea, comuna Alunu, satele Ilaciu, Roșia, Ocracu, Igoiu și Alunu, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vâlcea: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 6 și la sediul Primăriei comunei Alunu, în județul Vâlcea, comuna Alunu, în zilele de luni- vineri, între orele 9.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă: www.apmvl.anpm.ro.
2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.”
Situatii de Urgenta Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Alunu Impozite si taxe locale Investitii Stare civila Asistenta Sociala Concursuri Achizitii Publice ANUNŢ Gazeta de alunu